Hopp til innhold

Retningslinjer fra Oslo kommune, Småbåtutvalget

Utvalget er rådgivende for byrådet og samarbeidsorgan mellom kommunen og de båtforeningene som har havner/opplagsplasser på kommunal grunn. Småbåtutvalget skal kunne ta opp spørsmål som angår båtforeningenes virksomhetsområde og fritidsbåtvirksomheten generelt.

Se vedtekter for Småbåtutvalget (pdf)

Share on FacebookShare on Twitter