Hopp til innhold

Utsett og opptak

Maritim båtforening har felles opptak og utsett av båter som skal i vinteropplag hos oss.

2018
Båtopptak er lørdag 29. september

2019
Båtutsett er lørdag 4. mai

2019
Båtopptak er lørdag 28. september

VINTEROPPLAG
er i tidsrommet oktober til og med april. Båtopptak/utsett blir nærmere bestemt og annonsert årlig. På land plasseres båtene etter anvisning fra opptaksleder. Båteiere er selv ansvarlig for opplagsutstyr og forsvarlig understøtting. Det skal til en hver tid være ryddig rundt/under båten. Båter i boblehavn får henvist plass av havnesjefen og kan bruke strømuttak tilsvarende plassnummer. Det er anledning til å bruke max 1000W pr. båtplass. Det er kun anledning til å dekke båten med presenning(er) i samme tidsrom som vinteropplaget (fra oktober til april). Ved helt spesielle anledninger kan det søkes styret om å få ha presenning liggende lenger, dog ikke lenger enn 15. mai. MB holder kompressoranlegget i gang når det er fare for at det kan legge seg is. Det er ikke anledning til å lage ytterligere hull i bobleslangen uten uttrykkelig avtale med styret/havnesjefen.

Vinterleie boblehavn:
Plassbredde under 4m.
5.000,-
Plassbredde f.o.m. 4m
10.000,-
 
Vinteropplag på land:
Båter inntil 25 fot
3.900,-
Båter 25 29,9 fot
4.800,-
Båter 30 –34,9 fot
5.700,-
Båter 35 og større
7.200,-
Share on FacebookShare on Twitter